Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331191

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

AktualnościRSS

Zmiany w ustawie o finansach publicznych a wdrażanie Funduszy Europejskich

poniedziałek, 11 stycznia 2010

Od 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa o finansach publicznych  z 27 sierpnia 2009 r., która wprowadza fundamentalne zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Dotyczą one przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów, ale również systemu instytucjonalnego. Nowe przepisy ustanawiają instytucję Płatnika, którego rolę pełnić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

czytaj więcej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 RPOWŚ na lata 2007-2013

piątek, 08 stycznia 2010

W dniu 06 stycznia 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 Uchwałą nr 2337/10 dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

czytaj więcej

Wytyczne Komisji Europejskiej

wtorek, 06 października 2009

Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie stosowania zasad dotyczących pomocy państwa zawartych w Traktacie WE do finansowania sieci szerokopasmowych ze środków publicznych.

czytaj więcej

Informacja i promocja - wskazówki dla Beneficjentów

środa, 10 czerwca 2009

W celu ujednolicenia zasad, związanych ze sposobem przeliczenia wartości projektów z waluty PLN na EUR przez beneficjentów w kontekście wynikającego z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828 z dnia 8 grudnia 2006 roku obowiązku wystawiania tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektów, dotyczących zakupu środków trwałych, robót infrastrukturalnych lub budowlanych gdy ich wartość przekracza 500 000 EUR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rekomenduje stosowanie kursu wymiany EUR/PLN opisanego w Wytycznych MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

czytaj więcej

Ważne! Zmiana zasad przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych

środa, 27 maja 2009

W związku z koniecznością dostosowania instrukcji wypełniania wniosku o płatność do przepisów podatkowych (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) zmienia się zasady przeliczania faktur w walutach obcych.

czytaj więcej