Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328323

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

AktualnościRSS

Aktualizacja wariantów rozwoju gospodarczego Polski

środa, 20 maja 2009

W związku z nowelizacją Wariantów rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej  - Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 15 stycznia 2009 roku poniżej przedstawiamy zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego.

czytaj więcej

Przypominamy!!! WAŻNE!!! Obowiązki Beneficjentów RPOWŚ w zakresie kontroli projektów!!!

czwartek, 19 marca 2009

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ przypomina beneficjentom Programu o konieczności informowania o wszczynaniu i wynikach przeprowadzanych w ramach realizacji projektów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W tym celu przygotowane zostały podane poniżej, odpowiednie formularze zgłoszeń, które należy w przypadku wszczęcia rzeczonego postępowania każdorazowo przesłać na adres:

czytaj więcej