Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331203

Archiwum aktualności

Aktualności

Informacja o planowanym naborze wniosków konkursowych w ramach Działania I.2. "Instrumenty inżynierii finansowej" PO RPW 2007-2013

poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (PO RPW informacje o zamiarze ogłoszenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Beneficjenta projektu indywidualnego: „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej” konkursu w ramach Działania I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej” PO Rozwój Polski Wschodniej

czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

piątek, 23 października 2009

Zapraszamy do przygotowania pisemnych uwag i wniosków do Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie i przesłanie ich w terminie do 30 października na adres skrzynki pocztowej: polityka.regionalna@mrr.gov.pl, za pomocą formularza.

czytaj więcej...

"Przymierz się" - konkurs na najpopularniejszy projekt z Programu Rozwój Polski Wschodniej

piątek, 02 października 2009

Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie na najpopularniejszy projekt Programu  Rozwój  Polski  Wschodniej.  Na  specjalnie przygotowanej stronie internetowej  www.przymierzsie.pl   można zapoznać się z opisami wszystkich projektów,  ich  terminem  realizacji  i  planowanymi rezultatami. Głosować można  do  16  października 2009 r. Zwycięski projekt zyska rozgłos w całym kraju.

czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne "Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw"

czwartek, 06 sierpnia 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” poświęcone pozyskiwaniu dofinansowania na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz na zwiększenie poziomu eksportu   w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

czytaj więcej...

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

piątek, 19 czerwca 2009

W dniach 18 – 19 czerwca br  w Kielcach obraduje  Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, któremu przewodniczy Krzysztof Hetman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

czytaj więcej...

"Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością"

piątek, 19 czerwca 2009

„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” – zarys programu zaproponowany przez  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu znalazł się na liście przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia finansowego. Krajowa Instytucja Koordynująca, zgodnie z postanowieniami Systemu zarządzania i wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Polsce,  przekazała stronie szwajcarskiej zatwierdzoną listę rekomendowanych Zarysów Projektów  w ramach obszaru tematycznego Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.

czytaj więcej...

Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów, w pierwszych naborach wniosków na etapie oceny formalnej i merytorycznej w ramach PO IG.

środa, 18 marca 2009

Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów, w pierwszych naborach wniosków na etapie oceny formalnej i merytorycznej w ramach PO IG.

czytaj więcej...