Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331211

Archiwum aktualności

Aktualności

Rozpoczęcie konsultacji listy projektów indywidualnych do 7 priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka

poniedziałek, 23 czerwca 2008

21 czerwca 2008 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne propozycji indykatywnego wykazu projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Konsultacje będą trwały do 20 lipca 2008 r. i są prowadzone wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej MRR.

czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach priorytetu IV Programu Infrastruktura i Środowisko

piątek, 06 czerwca 2008

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pełniący rolę instytucji wdrażającej) ogłosił nabór wniosków wstępnych do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów do działań Programu Innowacyjna Gospodarka

wtorek, 03 czerwca 2008

30 maja 2008 r. ogłoszono konkursy do następujących działań Programu Innowacyjna Gospodarka:

  • 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
  • 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
  • 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
  • 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi
  • 5.4 Zarządzanie proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym własnością intelektualną
  • 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,
  • 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Ogłoszenia o konkursach oraz dokumentacja projektowa znajdują się na stronach internetowych właściwych Instytucji Wdrażających, tj.:
  • do działań: 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.4 – na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • do poddziałania 6.2.2 – na stronach Ministerstwa Gospodarki,
  • do działania 8.3 – na stronach Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

czytaj więcej...

Program pilotażowy "Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów"

czwartek, 24 kwietnia 2008

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w ramach Programu pilotażowego „Wsparcie na rozwoju technostarterów i dla technostarterów”. 
Termin składania wniosków od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie PARP do 30 maja 2008 r.
Dokumentacja dotycząca programów oraz podstawowe warunki uzyskania dotacji przedstawiamy w załączniku poniżej.
Przypominamy, że ostateczny termin zakończenia i rozliczenia projektu przez Wnioskodawców upływa w dniu 31 października 2008r.,  więcej…

czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej

czwartek, 10 kwietnia 2008

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 300 000 euro = 4 415 710 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 3,3967 PLN).

czytaj więcej...

Pierwsze nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

poniedziałek, 07 kwietnia 2008

Ministerstwo Środowiska (instytucja pośrednicząca w sektorze środowiska) ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla:


• priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM;
• priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Wnioski można składać w terminie od 21 kwietnia do 26 maja 2008 r.
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronach internetowych instytucji pośredniczącej pobierz link

czytaj więcej...

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach Działania 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

czwartek, 03 kwietnia 2008

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpisanie na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, więcej… (link: http://www.parp.gov.pl/index/more/3451 )

czytaj więcej...