Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328420

Archiwum aktualności

Aktualności

Znamy termin naboru do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

piątek, 02 grudnia 2011

W terminie od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, w schematach: wsparcie na wyposażenie, wsparcie na tworzenie zaplecza B+R, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

czytaj więcej...

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

piątek, 02 grudnia 2011

Zespół Doradców Strategicznych Premiera przygotował projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do konsultacji. Strategia składa się z części diagnostyczno-opisowej i narzędziowej. Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z projektem Strategii i przekazanie do niego uwag w trybie pisemnym, ale także w wersji elektronicznej.

czytaj więcej...

Konsultacje społeczne Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju

piątek, 02 grudnia 2011

Ramą nowego porządku strategicznego stanowi Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju w perspektywie do 2030 r., której konsultacje społeczne właśnie zaczynamy. W odpowiedzi na wyzwania zdefiniowane w raporcie z 2009 r. i konieczność umiejscowienia Polski w nowym porządku światowym, Zespół Doradców Strategicznych przedstawia projekt nowego dokumentu – Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

czytaj więcej...

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020

wtorek, 22 listopada 2011

Minister Rozwoju Regionalnego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK). Prezentowany dokument stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

czytaj więcej...

Świętokrzyskie w UE-Zacznijmy od strategii

piątek, 18 listopada 2011

W dniu 16 listopada 2011 r. odbyła się konferencja pt. „Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii”., w której udział wzięli członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, Sekretarz Województwa Bernard Antos, reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, otoczenia biznesu oraz uczelni.

czytaj więcej...

Strategia na nową rzeczywistość-Konferencją Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych

czwartek, 14 lipca 2011

Konferencją „Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych” rozpoczęły się prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Jednocześnie  swoją działalność zainaugurowała Rada Konsultacyjna ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W konferencji uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek. Gościem specjalnym spotkania był Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

czytaj więcej...

Informacja o planowanym naborze wniosków konkursowych w ramach Działania I.3. "Wspieranie innowacji" PO RPW 2007-2013

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW)  informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu projektów w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW


czytaj więcej...
1 2 3 ... 8 9