zmień rozmiar czcionki:
Utworzenie gminnego centrum sportowo - edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę Sali Gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla Biblioteki Szkolnej
Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic
Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia
Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie
Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach
Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
Wartość ogółem: 6 682 204,23 złWartość dofinansowania z UE: 3 996 309,91 zł

Mapa projektów


Zaproś innych tutaj, udostępniając ten link
1. Wybierz oś priorytetową oraz działanie

 • 1. Rozwój przedsiębiorczości
  • 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw
  • 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
  • 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu
 • 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
  • 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"
  • 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
  • 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
  • 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych
 • 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
  • 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
  • 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
 • 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
  • 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
  • 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
 • 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
  • 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
  • 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych, i kulturalnych
  • 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
 • 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
  • 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu
  • 6.2 Rewitalizacja małych miast
 • 7. Pomoc techniczna
  • 7.1 Wsparcie procesu wdrażania
  • 7.2 Działania informacyjne i promocyjne
2. Przeglądaj projekty na mapie

Odznacz wszystko | Cała mapa

Po zaznaczeniu interesującej Cię kategorii kliknij przycisk "Filtruj" aby wyświetlić wyniki na mapie

Lista projektów niezaznaczonych na mapie


Niektóre projekty nie są przypisane do konkretnych gmin czy powiatów. Mogą mieć np. zasięg na całe województwo. Poniżej prezentujemy ich listę.

Lista projektów (14)

 1. Województwo Świętokrzyskie Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego. rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 11 281 463.41 zł

  Tytuł projektu: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego.
  Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie
  Temat priorytetu: 18 Tabor kolejowy
  Oś priorytetowa: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
  Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
   
  Całkowita wartość projektu: 23 127 000.00 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 11 281 463.41 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-08-17 do: 2011-11-21
 2. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 21 620 883.67 zł

  Tytuł projektu: Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy
  Nazwa beneficjenta: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
   
  Całkowita wartość projektu: 25 492 527.66 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 21 620 883.67 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-12-15 do: 2015-12-31
 3. ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim. rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 20 250 000.00 zł

  Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim.
  Nazwa beneficjenta: ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
   
  Całkowita wartość projektu: 27 000 000.00 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 20 250 000.00 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-12-22 do: 2015-12-31
 4. ETC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Automatyzacja procesu mycia szablonów sitodrukowych w innowacyjnej technologii produkcji kalkomanii rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 107 804.49 zł

  Tytuł projektu: Automatyzacja procesu mycia szablonów sitodrukowych w innowacyjnej technologii produkcji kalkomanii
  Nazwa beneficjenta: ETC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
   
  Całkowita wartość projektu: 309 462.30 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 107 804.49 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2008-08-01 do: 2008-12-31
 5. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 10 000 620.00 zł

  Tytuł projektu: Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
  Nazwa beneficjenta: FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA
  Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
   
  Całkowita wartość projektu: 12 600 000.00 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 10 000 620.00 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-12-23 do: 2014-12-31
 6. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. "Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęcin na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego w zakresie specjalizacji Efektywnego Wykorzystania Energii" rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 946 925.60 zł

  Tytuł projektu: "Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęcin na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego w zakresie specjalizacji Efektywnego Wykorzystania Energii"
  Nazwa beneficjenta: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
  Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
  Oś priorytetowa: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
  Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"
   
  Całkowita wartość projektu: 1 114 030.12 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 946 925.60 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2012-10-01 do: 2014-10-30
 7. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Stworzenie systemu do poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i działań Policji w sytuacjach kryzysowych w oparciu o sprzęt specjalistyczny. rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 492 000.00 zł

  Tytuł projektu: Stworzenie systemu do poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i działań Policji w sytuacjach kryzysowych w oparciu o sprzęt specjalistyczny.
  Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Temat priorytetu: 28 Inteligentne systemy transportu
  Oś priorytetowa: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
  Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
   
  Całkowita wartość projektu: 828 235.32 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 492 000.00 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2009-07-24 do: 2009-12-13
 8. FUNDUSZ POŻYCZKOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 51 000 000.00 zł

  Tytuł projektu: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
  Nazwa beneficjenta: FUNDUSZ POŻYCZKOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
   
  Całkowita wartość projektu: 60 000 000.00 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 51 000 000.00 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-07-29 do: 2015-12-31
 9. "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH" Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 5 000 000.00 zł

  Tytuł projektu: Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe
  Nazwa beneficjenta: "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH"
  Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
   
  Całkowita wartość projektu: 6 061 340.77 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 5 000 000.00 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-12-20 do: 2015-12-31
 10. "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH" Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 1 128 571.43 zł

  Tytuł projektu: Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP
  Nazwa beneficjenta: "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH"
  Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
   
  Całkowita wartość projektu: 1 428 571.43 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 1 128 571.43 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2011-01-17 do: 2014-12-31
 11. BDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wzmocnienie konkurencyjności i wzrost innowacyjności poprzez zastosowanie systemu informatycznego do organizacji i zarzadzania kancelarią podatkową rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 69 700.00 zł

  Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności i wzrost innowacyjności poprzez zastosowanie systemu informatycznego do organizacji i zarzadzania kancelarią podatkową
  Nazwa beneficjenta: BDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
   
  Całkowita wartość projektu: 214 425.00 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 69 700.00 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-04-19 do: 2012-12-31
 12. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 6 999 924.90 zł

  Tytuł projektu: Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
  Nazwa beneficjenta: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
  Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
   
  Całkowita wartość projektu: 8 756 542.55 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 6 999 924.90 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2010-12-20 do: 2015-06-30
 13. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRO - JAREX" JANUSZ TUTAJ Budowa pierwszego w województwie świętokrzyskim profesjonalnego miasteczka kartingowego "F1 Gokart" rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 610 324.05 zł

  Tytuł projektu: Budowa pierwszego w województwie świętokrzyskim profesjonalnego miasteczka kartingowego "F1 Gokart"
  Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRO - JAREX" JANUSZ TUTAJ
  Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
  Oś priorytetowa: 1. Rozwój przedsiębiorczości
  Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
   
  Całkowita wartość projektu: 2 468 654.20 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 610 324.05 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2011-11-19 do: 2012-09-30
 14. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Usprawnienie systemu bezpieczeństwa komunikacyjnego w zakresie działań ratowniczych na drogach wojewódzkich w oparciu o sprzęt specjalistyczny Państwowej Straży Pożarnej rozwiń zwiń

  Wartość dofinansowania z UE · 1 450 278.00 zł

  Tytuł projektu: Usprawnienie systemu bezpieczeństwa komunikacyjnego w zakresie działań ratowniczych na drogach wojewódzkich w oparciu o sprzęt specjalistyczny Państwowej Straży Pożarnej
  Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
  Temat priorytetu: 28 Inteligentne systemy transportu
  Oś priorytetowa: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
  Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
   
  Całkowita wartość projektu: 2 417 130.00 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 1 450 278.00 zł
  Okres realizacji projektu: od: 2009-10-20 do: 2010-12-30

Nowa Słupia (1)

Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia.