Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328422Menu Główne
Aktualno¶ci
Dokumenty do pobrania
Nabory wniosków / wyniki
     2013
         Nabór do Działania 3.1 (16.12.2013-31.01.2014)
             Znamy termin naboru wniosków dla projektów dotycz±cych dróg wojewódzkich posiadaj±cych aktualn± dokumentację techniczn± w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPOW¦ 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/13 dla Działania 3.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2/13 dla Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/13 z uwzględnieniem listy rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 6/08 dla Działania 3.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Cztery projekty zostały wybrane do realizacji w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 1.2 (05.08.2013-09.09.2013)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.3 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.2.3 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 2.1 (05.08.2013-09.09.2013)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1
             Wstępny wybów projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 4.2 (05.08.2013-09.09.2013)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej - Termomodernizacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.2.5 Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Aktualizacaja listy wybranych warunkowo projektów w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
     2012
         Nabór do Działania 2.4 (01.10.2012-09.11.2012)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 2.4.6 dla Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.6 w ramach Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.4.6 dla Działania 2.4 RPOW¦ na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 1.2 (02.07.2012-03.08.2012)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Ważna informacja na temat zakupu ¶rodków transportu w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 1.2.2 Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOW¦ 2007-2013
             Ważna informacja na temat udziału finansowego Beneficjenta w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOW¦ 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.2 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 2.1 (21.05.2012-29.06.2012)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
             Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na dwuetapowy konkurs zamknięty nr 2.1.4 ogłoszony dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Aktualizacja listy rezerwowej projektów w ramach konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013 - uchwała z dnia 23 stycznia 2013 r.
             Dokonano przesunięcia trzech projektów z listy rezerwowej w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Aktualizacja listy wstępnie wybranych projektów do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 2.1.4 dla Działania 2.1
             Aktualizacja listy wstępnie wybranych projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 2.1.4 dla Działania 2.1 - 17.09.2014
             Zmiana uchwały w ramach działania 2.1 - 30.09.2014
     2011
         Nabór do Działania 1.1 (03.10.2011-18.11.2011)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1. Bezpo¶rednie wsparcie sektora mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Komunikat dotycz±cy zakupu lokalu przez przedsiębiorców w ramach RPO
             Stanowisko MRR w zakresie prawidłowej interpretacji pojęć nowa inwestycja oraz efekt zachęty
             UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZˇCA KONKURSU NR 1.1.5 OGŁOSZONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1!!
             Aktualizacja spisu tre¶ci Biznes Planu-zał±cznika do Wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
             Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 05.09.2012
             Kolejna aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 14.02.2013r.
             Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - czerwiec 2013r.
             Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2180/13) 2013r.
             Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2181/13) 2013r.
         Nabór do Działania 2.4 (03.10.2011-04.11.2011)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013.
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu 2.4.5 RPOW¦ 2007-2013
             Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.4.5 ogłoszonego dla Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
         Nabór do Działania 2.1 (05.09.2011-07.10.2011)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Stanowisko IK RPO w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1RPOW¦ 2007-2013
             Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach ogłoszonego dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 RPOW¦ 2007 - 2013
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.1.3 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.1.3 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Aktualizacja listy rankingowej projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 20.04.2012
         Nabór do Działania 4.1 i 4.2 (06.06.2011-08.07.2011)
             Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ¶rodowiska i energetycznej oraz Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zkończenie z dniem 8 lipca 2011 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 i Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 oraz Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
             UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH OGŁOSZONEGO DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/11 RPOW¦ 2007-2013 DLA DZIAŁANIA 4.1 ORAZ DZIAŁANIA 4.2
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Działania 4.1 RPOW¦ 2007-2013
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru kolejnych projektów w ramach konkursu 1/11 dla Działania 4.1 oraz 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 1.4 (23.05.2011-27.06.2011)
             Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
             Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach zamkniętego konkursu 1.4.3 RPOW¦ 2007-2013
             Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
     2010
         Nabór do Działania 2.1 (09.08.2010-20.09.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 ogłoszonego dla Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
             UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO - TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA DWUETAPOWY KONKURS ZAMKNIĘTY NR 2.1.2 OGŁOSZONY DLA DZIAŁANIA 2.1
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkurs 2.1.2 Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Lista rankingowa projektów wstępnie wybranych przez Zarz±d Województwa w ramach konkursu 2.1.2.
             Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu 2.1.2.
             Aktualizacja listy rankingowej projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 20.04.2012
         Nabór do Działania 1.3 (28.06.2010-30.09.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1 ogłoszonego dla Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.3.1 Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.3.1 dla Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 1.4 (28.06.2010-02.08.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.2 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
         Nabór do Działania 1.1 (01.06.2010-02.07.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.4
             Przedłużenie pierwotnie planowanego terminu naboru dla konkursu zamkniętego 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - mikroprzedsiębiorcy
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikroprzedsiębiorców ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.1.4 Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.1.4 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia oraz przyj±ł zaktualizowane listy: rankingow± oraz rezerwow± w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
         Nabór do Działania 2.2 (04.05.2010-14.06.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zakończenie naboru projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.2.1 Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 2.2.1 dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zmiana listy rankingowej i rezerwowej w ramach konkursu 2.2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 23.02.2012
             Aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej w ramach konkursu 2.2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 04.04.2012
         Nabór do Działania 2.4 (19.04.2010 - 17.05.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 RPOW¦ na lata 2007-2013
         Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (15.02.2010-29.03.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Koniec naboru wniosków o dofinansowanie z Działania 4.1 i Działania 4.2
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.1.3 Działania 4.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.2.3 Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 4.1.3 i konkursu 4.2.3 dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa podpisał pre-umowy w ramach Działania 4.1 oraz Działania 4.2 POW¦ na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 2.1 (18.01.2010-19.02.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦
             Lista rankingowa projektow po ocenie merytoryczno-technicznej złożonych w ramach Konkursu 2.1.1 Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Aktualizacja listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 2.3 (04.01.2010-08.02.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
             Aktualizacja Regulaminu konkursu nr 2.3.4
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3
             Lsta rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej-Konkurs 2.3.4
             Lista wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Zrankingowana lista konkurs 2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4
             Aktualizacja listy rezerwowej konkursu 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
     2009 rok
         Nabór do Działania 1.1 (21.12.2009-08.02.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 - dla mikroprzedsiębiorstw
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - mikroprzedsiębiorcy
             Przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej dla konkursu 1.1.3
             Zarz±d Województwa dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
             Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
             Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia oraz przyj±ł zaktualizowane listy: rankingow± oraz rezerwow± w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego przyj±ł zaktualizowan± Listę rankingow± projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
         Nabór do Działania 2.4 (14.12.2009 - 18.01.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4
             Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOW¦ 2007-2013
             Lista rakingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Konkursu 2.4.3 dla Dzialania 2.4
         Nabór do Działania 1.1 (01.12.2009-11.01.2010)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 - dla małych przedsiębiorstw
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - dla małych przedsiębiorstw
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw
             Wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
             Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw
             Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego przyj±ł zaktualizowan± Listę rankingow± rankingowa projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
         Nabór do Działania 1.4 (02.11.2009-07.12.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4
             Informacja nt. zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 1.4.1 RPOW¦
             Lista rankingowa projektów z Działania 1.4 po ocenie merytoryczno-technicznej
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
         Nabór do Działań 6.1 i 6.2 (01.10.2009-06.11.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działań 6.1 i 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI
             Zakończono ocenę formaln± wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 5/09 w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 6.1 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 6.2 RPOW¦
             Warunkowy wybór projektów przez Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego w ramach Działania 6.1 i 6.2
             Podpisano Pre-umowy o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 oraz Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu nr 6.2.2 w ramach Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
             Podpisano Pre-umowy z Konkursu 6.2.2 w ramach Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
             Aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 dla Działania 6.2 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 26.09.2012
             Aktualizacja listy podstawowej w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 dla Działania 6.2 - uchwała z dnia 26 lutego 2014 r.
         Nabór do Działania 1.1 (21.09.2009 - 26.10.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 1.1.3 dla Działania 1.1 RPOW¦ - ¶rednie przedsiębiorstwa (21.09.2009-26.10.2009)
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla ¶rednich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦
         Nabór do Działania 5.3 (3.08.2009-14.09.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.3 RPOW¦
             Zakończono ocenę formaln± wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 4/09 do Działania 5.3 RPOW¦
             Lista projektów po ocenie merytoryczno - technicznej złożonych w ramach konkursu 5.3.2
             Lista projektów po ocenie merytoryczno - technicznej konkursu nr 5.3.2 wraz z uwzględnieniem listy rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 5.3.1
             Warunkowy wybór projektów w ramach Działania 5.3 RPOW¦
             Podpisano umowy wstępne w ramach Działania 5.3 RPOW¦
         Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (11.05.2009-22.06.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
             Zakończono nabór w ramach Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
             Zakończono ocenę formaln± projektów złożonych w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.1 (11.05.2009 - 22.06.2009)
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.2 (11.05.2009 - 22.06.2009)
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.2 z uwzględnieniem listy rezerwowej z konkursu 4.2.1 (11.05.2009 - 22.06.2009)
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego podpisał umowy wstępne w ramach Działań 4.1 i 4.2
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Wybrano do dofinansowania dwa dodatkowe projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
             Warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Nabór do Działania 2.4 (16.03.2009 - 30.04.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 RPOW¦
             Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOW¦ 2007-2013
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 2.4.2 (16.03.2009 - 30.04.2009)
             Zał±cznik numer 1 do Uchwały nr 2015/09 z dnia 15 wrze¶nia 2009 r. Zarz±du Województwa ¦więtokrzyskiego
         Nabór do Działania 2.3 (5.03.2009 - 10.04.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 (05.03.2009-10.04.2009)
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 (05.03.2009-10.04.2009) z uwzględnieniem list rezerwowych konkursów 2.3.1 oraz 2.3.2
             Lista projektów wybranych warunkowo do dofinansowania w ramach konkursu nr 2.3.3 do Działania 2.3 (05.03.2009 - 10.04.2009)
             Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr 2.3.3 do Działania 2.3 (05.03.2009 - 10.04.2009)
         Nabór do Działania 5.1 (12.02.2009 - 20.03.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.1 RPOW¦
             Informacja na temat zakończenia naboru w ramach Działania 5.1 RPOW¦
             Zakończono ocenę formaln± wniosków dla konkursu nr 2/09 w ramach Działania 5.1 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 5.1 (12.02.2009-20.03.2009)
             Korekta listy rankingowej dla konkursu w ramach Działania 5.1
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego wybrał projekty, które otrzymaj± dofinansowanie w ramach Działania 5.1 RPOW¦
             Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego parafował umowy wstępne w ramach konkursu do Działania 5.1 RPOW¦
             Aktualizacja Listy podstawowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu 5.1.1 dla Działania 5.1 RPOW¦ 2007-2013
         Nabór do Działania 1.1 (19.01.2009 - 27.02.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOW¦
             Zakończono ocenę formaln± wniosków złożonych w ramach konkursu dla Działania 1.1 RPOW¦
             Komunikat w sprawie przewidywanego terminu zakończenia oceny merytoryczno - technicznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2.
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 1.1.2 dla Działania 1.1 RPOW¦ (19.01.2009-27.02.2009)
             Lista rankingowa z konkursu 1.1.2. ł±cznie z list± rezerwow± konkursu 1.1.1. 2009-09-15
             Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1.1.2 (19.01.2009 - 27.02.2009)
             Lista rezerwowa projektów w ramach naboru 1.1.2 wraz z list± rezerwow± projektów z konkursu 1.1.1
             Lista projektów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów ogólnodopuszczaj±cych (19.01.2009 - 27.02.2009)
             Lista projektów odrzuconych ze względu na nieuzyskanie wymaganej ilo¶ci punktów (19.01.2009 - 27.02.2009)
             Aktualizacja Listy rankingowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1
         Nabór do Działania 5.2 (12.01.2009 - 12.02.2009)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.2 RPOW¦
             Zakończono nabór do Działania 5.2 RPOW¦
             Zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach Działania 5.2
             Lista rankigowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej wraz z uwzględnienie listy rezerwowej z konkursu odbytego w dniach 16.06.2008 - 16.07.2008
             Projekty w ramach Działania 5.2 warunkowo wybrane do realizacji
             Lista podpisanych wstępnych umów o dofinansowanie
         Wznowienie naboru do Działania 1.2
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.1 do Działania 1.2
             Zamknięcie z dniem 30 czerwca 2011 roku wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata
             Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na jednoetapowy konkurs otwarty nr 1.2.1 ogłoszony dla Działania 1.2 RPOW¦ 2007-2013
             Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosku nr 009/11 złożonego w ramach naboru nr 1.2.1 do dnia 14 sierpnia 2012 roku
     2008 rok
         Nabór do Działań 3.1 i 3.2 (3.11.2008 - 4.12.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 3.1 i 3.2 RPOW¦
             Nabór do Działań 3.1 i 3.2 RPOW¦ zakończony
             Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu do Działań 3.1 i 3.2 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 3.1 (03.11.2008 - 04.12.2008)
             Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 3.1 - lista podstawowa
             Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 3.1 - lista rezerwowa
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 3.2 (03.11.2008 - 04.12.2008)
             Lista podstawowa projektów wstępnie zakwalifikowanych w ramach Działania 3.2 (03.11.2008 - 04.12.2008)
             Lista rezerwowa projektów wstępnie zakwalifikowanych w ramach Działania 3.2 (03.11.2008 - 04.12.2008)
             Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 3.1 RPOW¦ (3.11.2008-4.12.2008)
             Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 3.2 RPOW¦ (3.11.2008-4.12.2008)
             Lista warunkowo wybranych projektów w ramach Działania 3.2 RPOW¦ (3.11.2008-4.12.2008)
         Nabór do Działań 6.1 i 6.2 (01.10.2008 - 31.10.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 6.1 i 6.2 RPOW¦
             Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla Działań 6.1 i 6.2 RPOW¦ 2007-2013
             Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu do Działań 6.1 i 6.2 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.1 (01.10.2008 - 31.10.2008)
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.2 (01.10.2008 - 31.10.2008)
             Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 6.1
             Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 6.2
             Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPOW¦ (01.10.2008 - 31.10.2008)
             Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPOW¦ (01.10.2008 - 31.10.2008)
         Nabór do Działania 2.3 (01.10.2008 - 30.10.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
             Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOW¦ 2007-2013
             Lista rankingowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 2.3 RPOW¦ (01.10.2008 - 30.10.2008) wraz z projektami rezerwowymi konkursu 2.3.1
             Lista podstawowa projektów wstepnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu 2.3.2.
             Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu 2.3.2.
         Nabór do Działania 5.3. (19.08.2008 - 17.09.2008)
             Ogłoszenie o naborze wnioskow o dofinansowanie z Działania 5.3. RPOW¦
             Informacja nt. zakończonego naboru wniosków w ramach Konkursu Nr 4/08 w ramach Działania 5.3
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 4/08 dla Działania 5.3 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 5.3 (19.08.2008 - 17.09.2008)
             Lista podstawowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.3 RPOW¦ (19.08.2008 - 17.09.2008)
             Lista rezerwowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.3 RPOW¦ (19.08.2008 - 17.09.2008)
             Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 5.3 RPOW¦ (19.08.2008-17.09.2008)
         Nabór do Działania 1.2 od 1.05.2008
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.2 RPOW¦
             Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
             Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2.
         Nabór do Działania 2.4 (01.08.2008 - 01.09.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 RPOW¦
             Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPOW¦
             Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
             Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 ogłoszonego dla Działania 2.4 RPOW¦
             Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno technicznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs 2.4.1 dla Działania 2.4
             Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 2.4 RPOW¦ (01.08.2008 - 01.09.2008)
             Lista projektów wył±czonych po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 2.4 RPOW¦ (01.08.2008 - 01.09.2008)
             Lista podstawowa projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1
         Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (17.07.2008 - 18.08.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 3/08 dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
             Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno technicznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs 3/08 dla Działań 4.1 i 4.2
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu do Działania 4.1 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu do Działania 4.2 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
             Lista podstawowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 4.1 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
             Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 4.1 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
             Lista podstawowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 4.2 RPOW¦
             Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 4.2 RPOW¦
             Zestawienie umów wstępnych dla projektów w ramach Działania 4.2
             Zestawienie umów wstępnych dla projektów w ramach Działania 4.1
         Nabór do Działania 5.2 (16.06.2008 - 16.07.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.2 RPOW¦
             Informacja na temat zakończonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2
             Informacja na temat zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2/08 dla Działania 5.2 RPOW¦
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 5.2 (16.06.2008 - 16.07.2008)
             Lista podstawowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 RPOW¦
             Lista rezerwowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 RPOW¦
             Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 5.2 RPOW¦ (16.06.2008-16.07.2008)
         Nabór do Działania 2.3 (1.06 - 21.07.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
             Zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦ (1.06.2008 - 21.07.2008)
             Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
             Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1 ogłoszonego dla Działania 2.3 RPOW¦ 2007-2013
             Zaktualizowana Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOW¦ 2007
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 2.3 (1.06.2008 - 30.06.2008)
             Lista podpisanych umów wstępnych o dofinasowanie projektów w ramach Działania 2.3 RPOW¦ (1.06.2008-30.06.2008)
         Nabór do Działania 1.1 (1.05.2008 - 16.06.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOW¦
             Zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008 - 16.06.2008)
             Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
             Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.1 ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
             Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 1.1 (1.05.2008 - 16.06.2008)
             Zmodyfikowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu 1.1.1 dla Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008 - 16.06.2008)
             Lista podstawowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008-16.06.2008)
             Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008-16.06.2008)
             Lista projektów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów ogólnodopuszczaj±cych (1.05.2008-16.06.2008)
             Lista projektów odrzuconych ze względu na nieuzyskanie wymaganej ilo¶ci punktów (1.05.2008-16.06.2008)
             Lista rezerwowa projektów zaakceptowanych merytorycznie, oczekuj±cych na ewentualne podpisanie umowy - nabór (1.05.2008-16.06.2008)
             Aktualizacja Listy rezerwowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.1 dla Działania 1.1
         Nabór do Działań 3.1 i 3.2 (1.04.2008 - 5.05.2008)
             Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 3.1 RPOW¦
             Informacja
             Informacja na temat zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z Osi priorytetowej 3 Podniesienie jako¶ci systemu komunikacyjnego regionu
             Listy podstawowe projektów wstępnie zatwierdzonych do realizacji z Działań: 3.1 i 3.2 oraz lista rezerwowa dla Działania 3.2
             Zmiana Uchwał Zarz±du Województwa ¦Więtokrzyskiego zatwierdzaj±cych wstępnie projekty do dofinansowania
             Zestawienie podpisanych umów wstępnych dla Działania 3.1 RPOW¦
             Zestawienie podpisanych umów wstępnych dla Działania 3.2 RPOW¦
Przewodnik dla Beneficjenta
     Instrumenty Finansowe
     Zabezpieczenia zwrotu dotacji
         Informacje
         Wzory dokumentów
     Informacja i promocja projektów
         Punkt informacyjny
         Logotyp, znak NSS, księga znaków etc.
         Plan komunikacji RPOW¦
         Obowi±zki Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych
     Zamówienia publiczne-problemy
     Płatno¶ci zaliczkowe
     Słownik
         Pojęcia
         Wykaz skrótów
     Szkolenia
         Spotkania informacyjne na temat rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich
         SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW WSPARCIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZOWJU REGIONALNEGO
         Formularz okre¶lania potrzeb szkoleniowych dla Beneficjentów/Wnioskodawców w ramach RPOW¦ 2007-2013
         Uwaga!! Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców!!
         Cykl bezpłatnych szkoleń pt. "Polityka społeczeństwa informacyjnego"
         Zaproszenie na szkolenie z zakresu rozliczania projektów miękkich i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich
     Wniosek o dofinansowanie
     Ocena Twojego projektu
     Podpisywanie umowy o dofinansowanie
     Realizacja działań
     Sprawozdawczo¶ć
     Kontrola
     Zadaj pytanie
     Odpowiedzi na pytania
     Przydatne strony WWW
     Ankiety
Komitet Monitoruj±cy RPOW¦
     Skład, Obserwatorzy, Regulamin prac KM RPOW¦
     Uchwały Zarz±du dot. Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Tryb obiegowy
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2008 rok
         I posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         II posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         III posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2009 rok
         IV posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         V posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         VI posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         VII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2010 rok
         VIII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         IX posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         X posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2011 rok
         XI posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XIII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XIV posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2012 rok
         XV posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XVI posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XVII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XVIII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2013 rok
         XIX posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XX posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XXI posiedzenie Komitetu Monitorujacego RPOWS
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2014 rok
         XXII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XXIII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XXIV posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2015 rok
         XXV posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XXVI posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XXVII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
         XXVIII posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2016 rok
         XXIX posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦
     Posiedzenia Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦ - 2017 rok
Kontakt
Ewaluacja
     Ewaluacja Kryteriów wyboru projektów
     Ewaluacja systemu zarz±dzania i wdrażania RPOW¦
     Plany ewaluacji
     Plan ewaluacji
     Okresowe Plany ewaluacji
     2015 rok
     2014 rok
     2013 rok
     2012 rok
     2011 rok
     2010 rok
     2009 rok
     2008 rok
     Raporty
         Raport końcowy z ewaluacji kryteriów wyboru projektów
         Raport końcowy - Analiza systemu zarz±dzania i wdrażania RPOW¦
         Raport końcowy - Analiza zdolno¶ci absorbcyjnej Województwa ¦więtokrzyskiego
         Raport końcowy - Ocena postępów realizacji celów RPOW¦ do 2009 roku za pomoc± modelu HERMIN
         Raport końcowy-Analiza skuteczno¶ci, jako¶ci oraz użyteczno¶ci działań informacyjnych i promocyjnych RPOW¦ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontek¶cie zweryfikowania trafno¶ci zapisów w Planie Komunikacji RPOW¦ na lata 2007-2013
         Raport końcowy - Analiza systemu wskaĽników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Raport końcowy-Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1. RPOW¦ 2007-2013
         Raport końcowy - Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Raport końcowy pn. "Ocena skuteczno¶ci działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOW¦ 2007-2013"
         Raport końcowy pn. "Badanie stopnia realizacji wskaĽników celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego 2007-2013 za pomoc± modelu HERMIN (do roku 2010)"
         Raport końcowy pn. "Analiza i ocena wydatkowania ¶rodków w ramach RPOW¦ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorz±dów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach 2014-2020"
         Raport końcowy: Ocena możliwo¶ci wykorzystania ¶rodków UE z zakresu energetyki odnawialnej i efektywno¶ci energetycznej dostępnych dla podmiotów z województwa ¶więtokrzyskiego w ramach programów operacyjnych 2014-2020
         Raport końcowy - "Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2014-2020"
         Raport końcowy - Prognoza oddziaływania na ¶rodowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2014-2020
         Raport końcowy - "Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2014-2020"
         Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Raport końcowy - Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 w zakresie zwiększenia atrakcyjno¶ci o¶rodków miejskich i centrów gmin
         Raport końcowy - Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 na stan ¶rodowiska naturalnego województwa ¶więtokrzyskiego
Polityka rozwoju
     Aktualno¶ci
     Polityka Rozwoju Województwa
         Dokumenty strategiczne
         Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa ¦więtokrzyskiego do roku 2020
             Przesłanki aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa ¦więtokrzyskiego do roku 2020
             Podstawa prawna
             Zespoły
             Konferencje
             Dokumenty
     Polityka Rozwoju Kraju
         Krajowe dokumenty strategiczne
             Polska 2030 Trzecia fala nowoczesno¶ci Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju -projekt
             Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030
             Strategia Rozwoju Kraju 2020
             Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 - aktualizacja
             Zintegrowane Strategie Rozwoju
                 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020
                 Strategia Innowacyjno¶ci i Efektywno¶ci Gospodarki
                 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
                 Strategia rozwoju kapitału ludzkiego
                 Strategia rozwoju transportu
                 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i ¦rodowisko
                 Strategia Sprawne Państwo
                 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
                 Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2011-2022
         Programy ponadregionalne
             Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
             Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko
             Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
             Program Operacyjny Kapitał Ludzki
             Europejska Współpraca Terytorialna
             Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
             Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
     Polityka Unii Europejskiej
         Regiony
         Strategia Lizbońska
         Strategia UE 2020
         Polityka Spójno¶ci 2007-2013
         Polityka Spójno¶ci po 2013
     Archiwum
         Plan Inwestycji Wieloletnich Samorz±du Województwa ¦więtokrzyskiego w latach 2007-2013
         Kontrakty Wojewódzkie
         Komisarz ds. Polityki Regionalnej
         Inforegio
     Kontakt
ZPORR
     Aktualno¶ci
     Archiwum - www.swietokrzyskie-zporr.pl
Sprawozdania i rozliczenia
     Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
         Sprawozdania roczne
             Sprawozdanie za rok 2007
             Sprawozdanie za rok 2008
             Sprawozdanie za rok 2009
             Sprawozdanie za rok 2010
             Sprawozdanie za rok 2011
             Sprawozdanie za rok 2012
             Sprawozdanie za rok 2013
             Sprawozdanie za rok 2014
         Sprawozdania okresowe
             Sprawozdanie okresowe za rok 2008
             Sprawozdanie okresowe za rok 2009
             Sprawozdanie okresowe za rok 2010
             Sprawozdanie okresowe za rok 2011
             Sprawozdanie okresowe za rok 2012
             Sprawozdanie okresowe za rok 2013
             Sprawozdanie okresowe za rok 2014
     Wnioskowanie o płatno¶ć
     Formularz informacji z przygotowania projektów indywidualnych
     Harmonogram zapotrzebowania na płatno¶ci wg podpisanych umów w ramach RPOW¦ 2007-2013
Główny Punkt Informacyjny
Galeria
     Galeria zdjęć
     Spoty reklamowe
Polityka Prywatno¶ci / Cookies
Archiwum
     Archiwum aktualno¶ci RPOW¦ 2007-2013
     Archiwum aktualno¶ci - Polityka rozwoju
     Archiwum dokumentów RPOW¦ 2007-2013
Programowanie 2014-2020Dla przedsiębiorcy
1.1. Bezpo¶rednie wsparcie sektora mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw
1.2. Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw
1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu
2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"Dla organizacji pozarz±dowej
1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu
2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"
2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych
3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
5.2. Podniesienie jako¶ci usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o¶rodków wzrostu
6.2. Rewitalizacja małych miastDla samorz±du
2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"
2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych
3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
5.2. Podniesienie jako¶ci usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o¶rodków wzrostu
6.2. Rewitalizacja małych miast

Rozw�j przedsi�biorczo�ci
1.1. Bezpo¶rednie wsparcie sektora mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw
1.2. Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw
1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu

Wsparcie innowacyjno�ci, budowa spo�ecze�stwa informacyjnego oraz wzrost potencja�u inwestycyjnego regionu
2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"
2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Podniesienie jako�ci systemu komunikacyjnego regionu
3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej

Rozw�j infrastruktury ochrony �rodowiska i energetycznej
4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej

Wzrost jako�ci infrastruktury spo�ecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk� i sport
5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
5.2. Podniesienie jako¶ci usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Wzmocnienie o�rodk�w miejskich i rewitalizacja ma�ych miast
6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o¶rodków wzrostu
6.2. Rewitalizacja małych miast

Pomoc techniczna
7.1. Pomoc techniczna