Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324215

Informacja na temat zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2/08 dla Działania 5.2 RPOWŚ

Dnia 29 sierpnia br. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/08 w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Przedmiotem oceny było 67 wniosków, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 16 czerwca do 16 lipca 2008 r.
W wyniku przeprowadzonej oceny 63 wnioski uznano za poprawnie formalnie i przekazano do oceny merytoryczno-technicznej. Wartość całkowita projektów opiewa na ponad 359,8 mln PLN, w tym  na  kwotę dofinansowania  na ponad 204,1 mln PLN.
Cztery wnioski z Działania 5.2 zostały odrzucone formalnie. Projekty te  nie spełniały  wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Powrót Drukuj stronę