Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328375

Ocena Twojego projektu

Ocena Twojego projektu

Przygotowanie przez Ciebie całej dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej w terminie nie gwarantuje jeszcze przyznania środków. Twój Wniosek o dofinansowanie zostanie dokładnie sprawdzony i dopiero po jego ocenie dowiesz się, czy otrzymasz wnioskowane wsparcie. Najpierw Twój Wniosek o dofinansowanie przejdzie przez etap oceny formalnej. Zostanie on zweryfikowany pod kątem obowiązkowych kryteriów formalnych.

Jeśli Twój Wniosek o dofinansowanie spełni wymagane kryteria formalne, czeka go jeszcze ocena merytoryczno - techniczna. Na tym etapie sprawdzana będzie treść Twojego projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane przez program.

W trybie konkursowym ocenione merytorycznie, technicznie i strategicznie projekty są ze sobą porównywane pod względem zdobytych punktów. Wtedy tworzona jest lista rankingowa, a dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Powrót Drukuj stronę