Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328361

2008 rok


Nabór do Działań 3.1 i 3.2 (3.11.2008 - 4.12.2008)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 3.1 i 3.2 RPOW¦
Nabór do Działań 3.1 i 3.2 RPOW¦ zakończony
Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu do Działań 3.1 i 3.2 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 3.1 (03.11.2008 - 04.12.2008)
Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 3.1 - lista podstawowa
Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 3.1 - lista rezerwowa
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 3.2 (03.11.2008 - 04.12.2008)
Lista podstawowa projektów wstępnie zakwalifikowanych w ramach Działania 3.2 (03.11.2008 - 04.12.2008)
Lista rezerwowa projektów wstępnie zakwalifikowanych w ramach Działania 3.2 (03.11.2008 - 04.12.2008)
Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 3.1 RPOW¦ (3.11.2008-4.12.2008)
Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 3.2 RPOW¦ (3.11.2008-4.12.2008)
Lista warunkowo wybranych projektów w ramach Działania 3.2 RPOW¦ (3.11.2008-4.12.2008)
Nabór do Działań 6.1 i 6.2 (01.10.2008 - 31.10.2008)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 6.1 i 6.2 RPOW¦
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla Działań 6.1 i 6.2 RPOW¦ 2007-2013
Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu do Działań 6.1 i 6.2 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.1 (01.10.2008 - 31.10.2008)
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.2 (01.10.2008 - 31.10.2008)
Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 6.1
Lista wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia projektów w ramach Działania 6.2
Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 6.1 RPOW¦ (01.10.2008 - 31.10.2008)
Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 6.2 RPOW¦ (01.10.2008 - 31.10.2008)
Nabór do Działania 2.3 (01.10.2008 - 30.10.2008)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 2.3 RPOW¦ (01.10.2008 - 30.10.2008) wraz z projektami rezerwowymi konkursu 2.3.1
Lista podstawowa projektów wstepnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu 2.3.2.
Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu 2.3.2.
Nabór do Działania 5.3. (19.08.2008 - 17.09.2008)

Ogłoszenie o naborze wnioskow o dofinansowanie z Działania 5.3. RPOW¦
Informacja nt. zakończonego naboru wniosków w ramach Konkursu Nr 4/08 w ramach Działania 5.3
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 4/08 dla Działania 5.3 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 5.3 (19.08.2008 - 17.09.2008)
Lista podstawowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.3 RPOW¦ (19.08.2008 - 17.09.2008)
Lista rezerwowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.3 RPOW¦ (19.08.2008 - 17.09.2008)
Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 5.3 RPOW¦ (19.08.2008-17.09.2008)
Nabór do Działania 1.2 od 1.05.2008

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.2 RPOW¦
Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2.
Nabór do Działania 2.4 (01.08.2008 - 01.09.2008)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 RPOW¦
Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPOW¦
Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 ogłoszonego dla Działania 2.4 RPOW¦
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno technicznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs 2.4.1 dla Działania 2.4
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 2.4 RPOW¦ (01.08.2008 - 01.09.2008)
Lista projektów wył±czonych po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 2.4 RPOW¦ (01.08.2008 - 01.09.2008)
Lista podstawowa projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1
Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (17.07.2008 - 18.08.2008)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 3/08 dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno technicznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs 3/08 dla Działań 4.1 i 4.2
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu do Działania 4.1 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu do Działania 4.2 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
Lista podstawowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 4.1 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 4.1 RPOW¦ (17.07.2008 - 18.08.2008)
Lista podstawowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 4.2 RPOW¦
Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 4.2 RPOW¦
Zestawienie umów wstępnych dla projektów w ramach Działania 4.2
Zestawienie umów wstępnych dla projektów w ramach Działania 4.1
Nabór do Działania 5.2 (16.06.2008 - 16.07.2008)
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.2 RPOW¦
Informacja na temat zakończonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2
Informacja na temat zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2/08 dla Działania 5.2 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 5.2 (16.06.2008 - 16.07.2008)
Lista podstawowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 RPOW¦
Lista rezerwowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 RPOW¦
Lista podpisanych umów wstępnych na realizację projektów w ramach Działania 5.2 RPOW¦ (16.06.2008-16.07.2008)
Nabór do Działania 2.3 (1.06 - 21.07.2008)
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
Zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦ (1.06.2008 - 21.07.2008)
Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1 ogłoszonego dla Działania 2.3 RPOW¦ 2007-2013
Zaktualizowana Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOW¦ 2007
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 2.3 (1.06.2008 - 30.06.2008)
Lista podpisanych umów wstępnych o dofinasowanie projektów w ramach Działania 2.3 RPOW¦ (1.06.2008-30.06.2008)
Nabór do Działania 1.1 (1.05.2008 - 16.06.2008)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOW¦
Zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008 - 16.06.2008)
Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.1 ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu do Działania 1.1 (1.05.2008 - 16.06.2008)
Zmodyfikowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu 1.1.1 dla Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008 - 16.06.2008)
Lista podstawowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008-16.06.2008)
Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 1.1 RPOW¦ (1.05.2008-16.06.2008)
Lista projektów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów ogólnodopuszczaj±cych (1.05.2008-16.06.2008)
Lista projektów odrzuconych ze względu na nieuzyskanie wymaganej ilo¶ci punktów (1.05.2008-16.06.2008)
Lista rezerwowa projektów zaakceptowanych merytorycznie, oczekuj±cych na ewentualne podpisanie umowy - nabór (1.05.2008-16.06.2008)
Aktualizacja Listy rezerwowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.1 dla Działania 1.1
Nabór do Działań 3.1 i 3.2 (1.04.2008 - 5.05.2008)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 3.1 RPOW¦
Informacja
Informacja na temat zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z Osi priorytetowej 3 Podniesienie jako¶ci systemu komunikacyjnego regionu
Listy podstawowe projektów wstępnie zatwierdzonych do realizacji z Działań: 3.1 i 3.2 oraz lista rezerwowa dla Działania 3.2
Zmiana Uchwał Zarz±du Województwa ¦Więtokrzyskiego zatwierdzaj±cych wstępnie projekty do dofinansowania
Zestawienie podpisanych umów wstępnych dla Działania 3.1 RPOW¦
Zestawienie podpisanych umów wstępnych dla Działania 3.2 RPOW¦
Powrót Drukuj stronę