Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328389

Ewaluacja Kryteriów wyboru projektów

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 
 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w związku z planowanym przeprowadzeniem badania pn. Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, realizowanym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zaprasza instytucje zainteresowane przeprowadzeniem powyższego badania do składania ofert.

Oferty można składać w terminie do 30 kwietnia 2008 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z: Katarzyną Kowalewską, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, pokój 325, tel. 041, 342 16 91.

Zapytanie ofertowe (*pobierz)
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (*pobierz)
Załącznik nr 2 Oświadczenie (*pobierz)
Załącznik nr 3 Wykaz usług (*pobierz)
Załącznik nr 4 Wykaz osób wykonujących zamówienie (*pobierz)
Wzór umowy o świadczenie usługi (*pobierz)

Pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji badania znajdują się w Departamencie Polityki Regionalnej.

Powrót Drukuj stronę