Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328376

2010


Nabór do Działania 2.1 (09.08.2010-20.09.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 ogłoszonego dla Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO - TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA DWUETAPOWY KONKURS ZAMKNIĘTY NR 2.1.2 OGŁOSZONY DLA DZIAŁANIA 2.1
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkurs 2.1.2 Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa projektów wstępnie wybranych przez Zarz±d Województwa w ramach konkursu 2.1.2.
Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu 2.1.2.
Aktualizacja listy rankingowej projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 20.04.2012
Nabór do Działania 1.3 (28.06.2010-30.09.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1 ogłoszonego dla Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.3.1 Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.3.1 dla Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 1.4 (28.06.2010-02.08.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.2 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 1.1 (01.06.2010-02.07.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.4
Przedłużenie pierwotnie planowanego terminu naboru dla konkursu zamkniętego 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - mikroprzedsiębiorcy
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikroprzedsiębiorców ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.1.4 Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.1.4 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia oraz przyj±ł zaktualizowane listy: rankingow± oraz rezerwow± w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 2.2 (04.05.2010-14.06.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.2.1 Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 2.2.1 dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zmiana listy rankingowej i rezerwowej w ramach konkursu 2.2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 23.02.2012
Aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej w ramach konkursu 2.2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 04.04.2012
Nabór do Działania 2.4 (19.04.2010 - 17.05.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (15.02.2010-29.03.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Koniec naboru wniosków o dofinansowanie z Działania 4.1 i Działania 4.2
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.1.3 Działania 4.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.2.3 Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 4.1.3 i konkursu 4.2.3 dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa podpisał pre-umowy w ramach Działania 4.1 oraz Działania 4.2 POW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.1 (18.01.2010-19.02.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦
Lista rankingowa projektow po ocenie merytoryczno-technicznej złożonych w ramach Konkursu 2.1.1 Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Aktualizacja listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.3 (04.01.2010-08.02.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr 2.3.4
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3
Lsta rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej-Konkurs 2.3.4
Lista wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zrankingowana lista konkurs 2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4
Aktualizacja listy rezerwowej konkursu 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Powrót Drukuj stronę