Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328377

Nabory wniosków / wyniki


2013

Nabór do Działania 3.1 (16.12.2013-31.01.2014)

Znamy termin naboru wniosków dla projektów dotycz±cych dróg wojewódzkich posiadaj±cych aktualn± dokumentację techniczn± w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/13 dla Działania 3.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2/13 dla Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/13 z uwzględnieniem listy rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 6/08 dla Działania 3.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Cztery projekty zostały wybrane do realizacji w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 1.2 (05.08.2013-09.09.2013)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.3 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.2.3 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.1 (05.08.2013-09.09.2013)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1
Wstępny wybów projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 4.2 (05.08.2013-09.09.2013)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej - Termomodernizacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.2.5 Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Aktualizacaja listy wybranych warunkowo projektów w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
2012

Nabór do Działania 2.4 (01.10.2012-09.11.2012)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 2.4.6 dla Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.6 w ramach Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.4.6 dla Działania 2.4 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 1.2 (02.07.2012-03.08.2012)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Ważna informacja na temat zakupu ¶rodków transportu w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 1.2.2 Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOW¦ 2007-2013
Ważna informacja na temat udziału finansowego Beneficjenta w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.2 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.1 (21.05.2012-29.06.2012)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na dwuetapowy konkurs zamknięty nr 2.1.4 ogłoszony dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja listy rezerwowej projektów w ramach konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013 - uchwała z dnia 23 stycznia 2013 r.
Dokonano przesunięcia trzech projektów z listy rezerwowej w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Aktualizacja listy wstępnie wybranych projektów do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 2.1.4 dla Działania 2.1
Aktualizacja listy wstępnie wybranych projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 2.1.4 dla Działania 2.1 - 17.09.2014
Zmiana uchwały w ramach działania 2.1 - 30.09.2014
2011

Nabór do Działania 1.1 (03.10.2011-18.11.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1. Bezpo¶rednie wsparcie sektora mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Komunikat dotycz±cy zakupu lokalu przez przedsiębiorców w ramach RPO
Stanowisko MRR w zakresie prawidłowej interpretacji pojęć nowa inwestycja oraz efekt zachęty
UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZˇCA KONKURSU NR 1.1.5 OGŁOSZONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1!!
Aktualizacja spisu tre¶ci Biznes Planu-zał±cznika do Wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 05.09.2012
Kolejna aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 14.02.2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - czerwiec 2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2180/13) 2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2181/13) 2013r.
Nabór do Działania 2.4 (03.10.2011-04.11.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013.
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu 2.4.5 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.4.5 ogłoszonego dla Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 2.1 (05.09.2011-07.10.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Stanowisko IK RPO w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1RPOW¦ 2007-2013
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach ogłoszonego dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 RPOW¦ 2007 - 2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.1.3 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.1.3 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja listy rankingowej projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 20.04.2012
Nabór do Działania 4.1 i 4.2 (06.06.2011-08.07.2011)

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ¶rodowiska i energetycznej oraz Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej RPOW¦ na lata 2007-2013
Zkończenie z dniem 8 lipca 2011 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 i Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 oraz Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH OGŁOSZONEGO DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/11 RPOW¦ 2007-2013 DLA DZIAŁANIA 4.1 ORAZ DZIAŁANIA 4.2
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Działania 4.1 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru kolejnych projektów w ramach konkursu 1/11 dla Działania 4.1 oraz 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 1.4 (23.05.2011-27.06.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach zamkniętego konkursu 1.4.3 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
2010

Nabór do Działania 2.1 (09.08.2010-20.09.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 ogłoszonego dla Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO - TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA DWUETAPOWY KONKURS ZAMKNIĘTY NR 2.1.2 OGŁOSZONY DLA DZIAŁANIA 2.1
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkurs 2.1.2 Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa projektów wstępnie wybranych przez Zarz±d Województwa w ramach konkursu 2.1.2.
Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu 2.1.2.
Aktualizacja listy rankingowej projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 20.04.2012
Nabór do Działania 1.3 (28.06.2010-30.09.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1 ogłoszonego dla Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.3.1 Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.3.1 dla Działania 1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 1.4 (28.06.2010-02.08.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.2 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 1.1 (01.06.2010-02.07.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.4
Przedłużenie pierwotnie planowanego terminu naboru dla konkursu zamkniętego 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - mikroprzedsiębiorcy
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikroprzedsiębiorców ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.1.4 Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.1.4 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia oraz przyj±ł zaktualizowane listy: rankingow± oraz rezerwow± w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 2.2 (04.05.2010-14.06.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.2.1 Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 2.2.1 dla Działania 2.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zmiana listy rankingowej i rezerwowej w ramach konkursu 2.2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 23.02.2012
Aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej w ramach konkursu 2.2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 04.04.2012
Nabór do Działania 2.4 (19.04.2010 - 17.05.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (15.02.2010-29.03.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Koniec naboru wniosków o dofinansowanie z Działania 4.1 i Działania 4.2
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.1.3 Działania 4.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.2.3 Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 4.1.3 i konkursu 4.2.3 dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa podpisał pre-umowy w ramach Działania 4.1 oraz Działania 4.2 POW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.1 (18.01.2010-19.02.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦
Lista rankingowa projektow po ocenie merytoryczno-technicznej złożonych w ramach Konkursu 2.1.1 Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Aktualizacja listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 w ramach Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.3 (04.01.2010-08.02.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr 2.3.4
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3
Lsta rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej-Konkurs 2.3.4
Lista wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zrankingowana lista konkurs 2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4
Aktualizacja listy rezerwowej konkursu 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOW¦ na lata 2007-2013
2009 rok

Nabór do Działania 1.1 (21.12.2009-08.02.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 - dla mikroprzedsiębiorstw
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - mikroprzedsiębiorcy
Przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej dla konkursu 1.1.3
Zarz±d Województwa dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia oraz przyj±ł zaktualizowane listy: rankingow± oraz rezerwow± w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego przyj±ł zaktualizowan± Listę rankingow± projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 2.4 (14.12.2009 - 18.01.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4
Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOW¦ 2007-2013
Lista rakingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Konkursu 2.4.3 dla Dzialania 2.4
Nabór do Działania 1.1 (01.12.2009-11.01.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 - dla małych przedsiębiorstw
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - dla małych przedsiębiorstw
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw
Wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego przyj±ł zaktualizowan± Listę rankingow± rankingowa projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 1.4 (02.11.2009-07.12.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4
Informacja nt. zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 1.4.1 RPOW¦
Lista rankingowa projektów z Działania 1.4 po ocenie merytoryczno-technicznej
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działań 6.1 i 6.2 (01.10.2009-06.11.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działań 6.1 i 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI
Zakończono ocenę formaln± wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 5/09 w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 6.1 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 6.2 RPOW¦
Warunkowy wybór projektów przez Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego w ramach Działania 6.1 i 6.2
Podpisano Pre-umowy o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 oraz Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu nr 6.2.2 w ramach Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
Podpisano Pre-umowy z Konkursu 6.2.2 w ramach Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
Aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 dla Działania 6.2 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 26.09.2012
Aktualizacja listy podstawowej w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 dla Działania 6.2 - uchwała z dnia 26 lutego 2014 r.
Nabór do Działania 1.1 (21.09.2009 - 26.10.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 1.1.3 dla Działania 1.1 RPOW¦ - ¶rednie przedsiębiorstwa (21.09.2009-26.10.2009)
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla ¶rednich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦
Nabór do Działania 5.3 (3.08.2009-14.09.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.3 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 4/09 do Działania 5.3 RPOW¦
Lista projektów po ocenie merytoryczno - technicznej złożonych w ramach konkursu 5.3.2
Lista projektów po ocenie merytoryczno - technicznej konkursu nr 5.3.2 wraz z uwzględnieniem listy rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 5.3.1
Warunkowy wybór projektów w ramach Działania 5.3 RPOW¦
Podpisano umowy wstępne w ramach Działania 5.3 RPOW¦
Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (11.05.2009-22.06.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Zakończono nabór w ramach Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± projektów złożonych w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.1 (11.05.2009 - 22.06.2009)
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.2 (11.05.2009 - 22.06.2009)
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.2 z uwzględnieniem listy rezerwowej z konkursu 4.2.1 (11.05.2009 - 22.06.2009)
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego podpisał umowy wstępne w ramach Działań 4.1 i 4.2
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Wybrano do dofinansowania dwa dodatkowe projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.4 (16.03.2009 - 30.04.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 RPOW¦
Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 2.4.2 (16.03.2009 - 30.04.2009)
Zał±cznik numer 1 do Uchwały nr 2015/09 z dnia 15 wrze¶nia 2009 r. Zarz±du Województwa ¦więtokrzyskiego
Nabór do Działania 2.3 (5.03.2009 - 10.04.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 (05.03.2009-10.04.2009)
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 (05.03.2009-10.04.2009) z uwzględnieniem list rezerwowych konkursów 2.3.1 oraz 2.3.2
Lista projektów wybranych warunkowo do dofinansowania w ramach konkursu nr 2.3.3 do Działania 2.3 (05.03.2009 - 10.04.2009)
Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr 2.3.3 do Działania 2.3 (05.03.2009 - 10.04.2009)
Nabór do Działania 5.1 (12.02.2009 - 20.03.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.1 RPOW¦
Informacja na temat zakończenia naboru w ramach Działania 5.1 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± wniosków dla konkursu nr 2/09 w ramach Działania 5.1 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 5.1 (12.02.2009-20.03.2009)
Korekta listy rankingowej dla konkursu w ramach Działania 5.1
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego wybrał projekty, które otrzymaj± dofinansowanie w ramach Działania 5.1 RPOW¦
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego parafował umowy wstępne w ramach konkursu do Działania 5.1 RPOW¦
Aktualizacja Listy podstawowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu 5.1.1 dla Działania 5.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 1.1 (19.01.2009 - 27.02.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± wniosków złożonych w ramach konkursu dla Działania 1.1 RPOW¦
Komunikat w sprawie przewidywanego terminu zakończenia oceny merytoryczno - technicznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2.
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 1.1.2 dla Działania 1.1 RPOW¦ (19.01.2009-27.02.2009)
Lista rankingowa z konkursu 1.1.2. ł±cznie z list± rezerwow± konkursu 1.1.1. 2009-09-15
Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1.1.2 (19.01.2009 - 27.02.2009)
Lista rezerwowa projektów w ramach naboru 1.1.2 wraz z list± rezerwow± projektów z konkursu 1.1.1
Lista projektów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów ogólnodopuszczaj±cych (19.01.2009 - 27.02.2009)
Lista projektów odrzuconych ze względu na nieuzyskanie wymaganej ilo¶ci punktów (19.01.2009 - 27.02.2009)
Aktualizacja Listy rankingowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1
Nabór do Działania 5.2 (12.01.2009 - 12.02.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.2 RPOW¦
Zakończono nabór do Działania 5.2 RPOW¦
Zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach Działania 5.2
Lista rankigowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej wraz z uwzględnienie listy rezerwowej z konkursu odbytego w dniach 16.06.2008 - 16.07.2008
Projekty w ramach Działania 5.2 warunkowo wybrane do realizacji
Lista podpisanych wstępnych umów o dofinansowanie
Wznowienie naboru do Działania 1.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.1 do Działania 1.2
Zamknięcie z dniem 30 czerwca 2011 roku wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na jednoetapowy konkurs otwarty nr 1.2.1 ogłoszony dla Działania 1.2 RPOW¦ 2007-2013
Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosku nr 009/11 złożonego w ramach naboru nr 1.2.1 do dnia 14 sierpnia 2012 roku
2008 rok

Powrót Drukuj stronę