Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407585

Plan Inwestycji Wieloletnich Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013

Uchwała Nr 1689/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Inwestycji Wieloletnich Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013 pobierz

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Uchwała Nr XV/269/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 –2013”, więcej…Unieważniona Uchwałą Nr XXIII/406/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr Nr XV/269/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 –2013”, więcej...
Uchwała Nr 1690/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu aktualizacji Planu Inwestycji Wieloletnich Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013” pobierz
UCHWAŁA Nr 814/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013”, więcej…
Wniosek o wpisanie zadania inwestycyjnego pobierz (wcześniej Karta opisowa zadania inwestycyjnego)


ZARZĄDZENIE Nr 16 / 08 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02.04.2008 r. w sprawie powołania „Komisji ds. koordynowania Programu Inwestycji Samorządu Województwa 2007-2013”, więcej…

Powrót Drukuj stronę