Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404449

Kontrakty Wojewódzkie

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE

Kontrakt jako instrument wspierania rozwoju województw w ramach polityki regionalnej państwa został wprowadzony od roku 2001.
 
Pierwszy Kontrakt został zawarty na lata 2001-2002, a następnie przedłużony do roku 2003.
 
Drugi Kontrakt dotyczył roku 2004, natomiast trzeci obejmuje okres 2005-2006.
 
C zwarta edycja Kontraktu Wojewódzkiego obejmuje lata 2007-2008.

 
Kontrakt Wojewódzki 2001-2003

Kontrakt dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisany w dniu 19 czerwca 2001 r. pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, został zatwierdzony: przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25 czerwca 2001 r.  i przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2001 r.Na mocy wydanego  w dniu 28 maja 2002 r. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wsparcia na lata 2001-2002 (Dz.U. Nr 73, poz. 666) w dniu 13 czerwca 2002 r. zostało zawarte Porozumienie, między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie zmiany Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego. Efektem Porozumienia było wydłużenie realizacji Kontraktu Wojewódzkiego o 1 rok tj. do końca 2003 r.
Informacja o Realizacji Kontraktu Wojewódzkiego za lata 2001-2003pobierz
 

Kontrakt Wojewódzki 2004

Kontrakt dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 został zawarty w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Radą Ministrów i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Bezpośrednią podstawą prawną dla podpisania Kontraktu było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na rok 2004 (Dz. U. 2004 nr 56 poz. 542).
Informacja o Realizacji Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004pobierz
 

Kontrakt Wojewódzki 2005 

Kontrakt dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006 zawarty został dnia 15 czerwca 2005r. w Warszawie. Radę Ministrów reprezentowała Pani Irena Herbst, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, zaś Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Franciszek Wołodźko. Strony ustaliły nakłady finansowe na wykonanie działań objętych Kontraktem w 2005 r. w wysokości:
• budżetu państwa – 16.052.000 zł,
• budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.307.998 zł.
W toku przygotowań i realizacji zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. środki strony samorządowej wzrosły w stosunku do wstępnie zadeklarowanej i na koniec roku wyniosły 3.349.614 zł.
Informacja o Realizacji Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 - pobierz
Kontrakt dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006 zawarty został dnia 15 czerwca 2005r. w Warszawie. Radę Ministrów reprezentowała Pani Irena Herbst, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, zaś Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Franciszek Wołodźko. Strony ustaliły nakłady finansowe na wykonanie działań objętych Kontraktem w 2005 r. w wysokości:
• budżetu państwa – 16.052.000 zł,
• budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.307.998 zł.
W toku przygotowań i realizacji zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. środki strony samorządowej wzrosły w stosunku do wstępnie zadeklarowanej i na koniec roku wyniosły 3.349.614 zł.
Informacja o Realizacji Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 - pobierz
 

W dniu 3 lipca 2006 r., zostało przyjęte „Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006”.
Oświadczenie to stało się podstawą do podjęcia, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, uchwały nr 1585/06 , w sprawie wyboru zadań kwalifikujących się do wsparcia w ramach Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego w roku 2006.
pobierz uchwałę
 

Kontrakt Wojewódzki 2007-2008

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2008 zawarty został dnia 5 lipca 2007 roku pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Władysława Ortyla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Adama Jarubasa Marszałka Województwa. Na jego podstawie strona rządowa zabezpieczy na realizację działań objętych kontraktem środki w wysokości 44 265 tys. zł oraz na współfinansowanie do 10% wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego projektów z zakresu upowszechniania szerokopasmowego dostępu do Internetu, a strona samorządowa (Samorząd Województwa, samorządy powiatowe i gminne) została zobowiązana do udostępnienia środków w wysokości 9 347,43 tys. zł na współfinansowanie inwestycji z zakresu ochrony zdrowia (w tym wieloletnich) oraz na budowę lotniska. Informacja o realizacji Kontraktu Wojewódzkiego 2007-2008 pobierz

Powrót Drukuj stronę