Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328383

2011


Nabór do Działania 1.1 (03.10.2011-18.11.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1. Bezpo¶rednie wsparcie sektora mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Komunikat dotycz±cy zakupu lokalu przez przedsiębiorców w ramach RPO
Stanowisko MRR w zakresie prawidłowej interpretacji pojęć nowa inwestycja oraz efekt zachęty
UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZˇCA KONKURSU NR 1.1.5 OGŁOSZONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1!!
Aktualizacja spisu tre¶ci Biznes Planu-zał±cznika do Wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 05.09.2012
Kolejna aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 14.02.2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - czerwiec 2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2180/13) 2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2181/13) 2013r.
Nabór do Działania 2.4 (03.10.2011-04.11.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013.
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu 2.4.5 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.4.5 ogłoszonego dla Działania 2.4 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 2.1 (05.09.2011-07.10.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Stanowisko IK RPO w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1RPOW¦ 2007-2013
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach ogłoszonego dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 RPOW¦ 2007 - 2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.1.3 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.1.3 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja listy rankingowej projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.3 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 20.04.2012
Nabór do Działania 4.1 i 4.2 (06.06.2011-08.07.2011)

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ¶rodowiska i energetycznej oraz Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej RPOW¦ na lata 2007-2013
Zkończenie z dniem 8 lipca 2011 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 i Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 oraz Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH OGŁOSZONEGO DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/11 RPOW¦ 2007-2013 DLA DZIAŁANIA 4.1 ORAZ DZIAŁANIA 4.2
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Działania 4.1 RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Działania 4.2 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru kolejnych projektów w ramach konkursu 1/11 dla Działania 4.1 oraz 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 1.4 (23.05.2011-27.06.2011)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach zamkniętego konkursu 1.4.3 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Wojewódtwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Powrót Drukuj stronę