Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327933

Nabór do Działania 1.1 (03.10.2011-18.11.2011)


Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1. Bezpo¶rednie wsparcie sektora mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Komunikat dotycz±cy zakupu lokalu przez przedsiębiorców w ramach RPO
Stanowisko MRR w zakresie prawidłowej interpretacji pojęć nowa inwestycja oraz efekt zachęty
UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZˇCA KONKURSU NR 1.1.5 OGŁOSZONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1!!
Aktualizacja spisu tre¶ci Biznes Planu-zał±cznika do Wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 05.09.2012
Kolejna aktualizacja listy rankingowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 14.02.2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - czerwiec 2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2180/13) 2013r.
Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013 - wrzesień (uchwała 2181/13) 2013r.
Powrót Drukuj stronę