Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327915

Aktualizacja spisu treści Biznes Planu-załącznika do Wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1

We wzorze Biznes Planu wprowadzona została korekta redakcyjna w spisie treści (zaktualizowany wzór Biznes Planu). Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013 informuje, że wzór Biznes Planu w wersji sprzed aktualizacji (korekty) jest również dopuszczalny.

Powrót Drukuj stronę