Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327921

Nabór do Działania 2.1 (21.05.2012-29.06.2012)


Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPOWŚ 2007-2013
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na dwuetapowy konkurs zamknięty nr 2.1.4 ogłoszony dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Aktualizacja listy rezerwowej projektów w ramach konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 RPOWŚ 2007-2013 - uchwała z dnia 23 stycznia 2013 r.
Dokonano przesunięcia trzech projektów z listy rezerwowej w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013
Aktualizacja listy wstępnie wybranych projektów do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 2.1.4 dla Działania 2.1
Aktualizacja listy wstępnie wybranych projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 2.1.4 dla Działania 2.1 - 17.09.2014
Zmiana uchwały w ramach działania 2.1 - 30.09.2014
Powrót Drukuj stronę