Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404017

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie z realizacji RPOWŚ 2007-2013-2011 rok
I. Tabela 1. Postęp fizyczny RPOWŚ 2007-2013
II. Tabela 2. Osie priorytetowe RPOWŚ 2007-2013 w podziale na źródło finansowania (w euro)
III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
IV. Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów
V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe RPOWŚ 2007-2013
VI. Tabela 6. EU 2020
VII. Tabela 7a.SUE RMB Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
VII. Tabela 7b.SUE RMB EFRR a SRMB
VII. Tabela7c.SUE RMB Przykładowy projekt
VIII. Formularz dotyczący Informacji i Promocji
IX. Projekty komplementarne - przykład 1
X. Projekty komplementarne - przykład 1 (sieć powiązań)
XI. Projekty komplementarne - przykład 2
XII. Projekty komplementarne - przykład 2 (sieć powiązań)
XIII. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
XIV. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Oś 1
XV. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Oś 2
XVI. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Oś 3
XVII. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Oś 4
XVIII. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Oś 5
XIX. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Oś 6

Powrót Drukuj stronę