Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407644

Zespoły

Dla zapewnienia uspołecznienia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Zarząd Województwa powołał Radę Konsultacyjną, Zespół Koordynacyjny oraz 8 zespołów roboczych.

 


Rada Konsultacyjna
do spraw rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie wspierania działań Samorządu Województwa w dziedzinie planowania rozwoju województwa oraz opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu.            
Uchwała Nr 438/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2011 r. 


Zespół Koordynacyjny
ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa świętokrzyskiego do roku 2020” powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Zarządzenie Nr 55/11 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

 

Zespoły robocze ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020".

W skład grup roboczych, oprócz dyrektorów i pracowników departamentów wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego

 

Składy osobowe grup zostały dopasowane odpowiednio, w zależności od zajmowanego stanowiska bądź

wiedzy merytorycznej, do konkretnych obszarów tematycznych:

- Efektywna i innowacyjna gospodarka

- Konkurencyjne rolnictwo, atrakcyjne do zamieszkania obszary wiejskie

- Potencjał ludzki (kapitał ludzki, społeczny)

- Miasta i ich obszary funkcjonalne

- Dziedzictwo kulturowe i rozwój turystyki

- Zagospodarowanie infrastrukturalna i obszary problemowe

- Ograniczające i stymulujące uwarunkowania środowiska przyrodniczego

- Sprawność instytucjonalna regionu


Uchwała Nr 612/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania  grup roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Uchwała Nr 654/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 612/11


Uchwała Nr 1211/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 654 z dnia 26 października 2011  w sprawie zmiany uchwały nr 612 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji "Strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"    


 

Powrót Drukuj stronę