Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407563

Konferencje

                                                                             I KONFERENCJA REGIONALNA


W dniu 12 lipca 2011 r. odbyła się konferencja regionalna „Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych”, która rozpoczęła prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Jednocześnie  swoją działalność zainaugurowała Rada Konsultacyjna ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego powołana Uchwałą Nr 438/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2011.  

W konferencji uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek. Gościem specjalnym spotkania był Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.


Prezentacje:


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE DZISIAJ – Aleksandra Woźniak, Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego


KRAJOWE UWARUNKOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWMarceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOBEC WYZWAŃ ROZWOJOWYCH W ŚWIETLE KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ STRATEGII ZINTEGROWANYCH - Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


WYZWANIA ROZWOJOWE DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA TLE AKTUALNYCH TRENDÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH – Prof. Jacek Szlachta


                                                                           II KONFERENCJA REGIONALNA


W ramach tegorocznej edycji Open Days 2011 – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast dniu 16 listopada 2011 r. odbyła się konferencja poświęcona sposobom, celom i kierunkom rozwoju województwa świętokrzyskiego  pt. "Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii". W konferencji wzięli udział Członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, Sekretarz Województwa Bernard Antos, reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu oraz uczelni.

Prezentacje:


MONITOROWANIE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA - WYZWANIA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 - dr hab. Wojciech Dziemianowicz


EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA PO 2012 R. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz


PAKIET LEGISLACYJNY 2014-2020. WNIOSKI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - prof. Jacek Szlachta


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 5-6 września odbyły się spotkania ekspertów zewnętrznych z Zarządem Województwa, Prezydentem miasta Kielce oraz posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. spraw aktualizacji Strategii i Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.  Spotkania dotyczyły posumowaniu uwag do syntezy oraz analizy SWOT a także omówieniu harmonogramu prac nad aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.


Prezentacje:

Eksperci  zewnętrzni  - prof. Jacek Szlachta oraz prof. Janusz Zaleski

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej - Grzegorz Orawiec
Powrót Drukuj stronę