Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407553

Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 - aktualizacja

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 jest pierwszą w Polsce strategią makroregionalną powstałą po reformie administracyjnej z 1998 roku, obejmującą pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W latach 2007-2013 Makroregion został beneficjentem specjalnego instrumentu wsparcia przeznaczonego przez Unię Europejską dla obszarów  o najniższym poziomie rozwoju. Strategia tworzy ramy dla działań podejmowanych w dłuższym horyzoncie czasowym do roku 2020.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020
- dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r.
więcej informacji na stronie mrr.gov.pl

  Obowiązek aktualizacji dokumentu wynika zarówno z zapisów samej Strategii, jak również z przyjętego przez Radę Ministrów systemu porządkowania dokumentów strategicznych.
Zadanie polegające na dokonaniu aktualizacji i uzupełnienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 zostało przewidziane w Planie prac Rady Ministrów na 2010 r.
Zasady współpracy przy aktualizacji dokumentu zostały określone w liście intencyjnym "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Aide-memoire" podpisanym wspólnie przez Panią Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską oraz Marszałków pięciu województw.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej Aide - memoire

Na potrzeby aktualizacji dokumentu zostało przygotowanych 13 opracowań eksperckich.

Ekspertyzy do pobrania

Prezentacja 'Wyzwania dla planowania makroekonomicznego..."

Powrót Drukuj stronę