Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324228

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju -projekt

       Długookresowa strategia rozwoju kraju to, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dokument określający główne trendy, wyzwania, i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat. Prace nad strategią długookresową powierzono Zespołowi Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest o przedstawienie najważniejszych 25 decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą właśnie jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polska w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyzacją. DSRK określi także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych.
Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki trzem filarom zadaniowym:
         • Innowacyjności (modernizacji),
         • Terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji),
         • Efektywności.

Do pobrania:

- Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Projekt dokumentu z dnia 17 listopada 2011 r.
- Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 1
- Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 2

  

Powrót Drukuj stronę