Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324267

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020

Rada Ministrów 13 lipca 2010 r. przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), tj. dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim, którego przygotowanie przewiduje Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370).

KSRR wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym w szczególności obszarów miejskich i wiejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Dokument ten określa także sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. 


W KSRR przyjęto trzy główne cele polityki regionalnej do 2020 roku:
  • Cel 1 – „konkurencyjność” – wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
  • Cel 2 – „spójność” – budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych;
  • Cel 3 – „sprawność” – tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych                        ukierunkowanych terytorialnie.


KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE
ZAŁĄCZNIKI

SYNTEZA

więcej informacji na stronie mrr.gov.pl


Ekspertyzy
do  pobrania        

   ___________________________________________________________________________________________________________    


   Rada Ministrów w dniu 2 listopada 2010 r. przyjęła dokument Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie”.

Harmonogram działań przewiduje, iż zaproponowane zmiany zostaną przygotowane i wprowadzone do systemu instytucjonalnego i prawnego w 2013 r.

Plan działań do pobrania        

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w sierpniu 2011 roku przygotowało informację o postępach w realizacji opracowanego dla strategii planu działań implementacyjnych.

Informacja do pobrania

Powrót Drukuj stronę