Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407597

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego

  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem był początkowo Zespół Doradców Strategicznych Premiera, a od 29 maja 2012 roku został nim Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt dokumentu - wersja z 14 maja 2012 r.

W Strategii zaproponowane zostały rozwiązania w zakresie podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, uwzględniające cykl życia człowieka:
Etap 1:Wczesne dzieciństwo
Etap 2: Edukacja Szkolna
Etap 3: Edukacja na poziomie wyższym
Etap 4: Aktywność zawodowa, uczenie się dorosłych i rodzicielstwo
Etap 5: Starość
Programowanie działań w zgodzie z poszczególnymi fazami życia człowieka sprzyja optymalizacji efektów, a więc podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej przełoży się na większą spójność społeczną i poprawę zdrowia, a jednocześnie będzie skuteczną odpowiedzią na wyzwania demograficzne.


Informacja na temat przejęcia Strategii rozwoju kapitału ludzkiego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Powrót Drukuj stronę