Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407599

Strategia rozwoju transportu

„Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.” (z perspektywą do 2030 r.)”  jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

 

W projekcie dokumentu z maja 2012 roku wyodrębniono:

 

Cel główny: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywność sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

 

Cel strategiczny 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego

 

Cel strategiczny 2: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

 

Zrealizowanie celu głównego w ciągu najbliższych 10 i dalszych lat wymaga osiągnięcia następujących

celów operacyjnych:

stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej;

zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;

bezpieczeństwo i niezawodność;

ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko;

racjonalne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

 

Pliki do pobrania:


Projekt dokumentu z maja 2012 wraz z załącznikami:


·         Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu

 

·         Wnioski z konsultacji społecznych projektów: Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030 roku) i Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu SRT

 

·         Słownik pojęć SRT
Powrót Drukuj stronę