Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407590

Punkt informacyjny

Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63, I piętro, wejście od ul. Wspólnej 4
tel. (041) 36 58 130, (041) 36 58 134, fax. (041) 36 58 191
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
punkt.informacyjny@sejmik.kielce.pl

1. Zasady udzielania informacji
Punkt Informacyjny RPOWŚ 2007-2013  udziela informacji w formie:
- konsultacji bezpośrednich,
- rozmów telefonicznych,
- korespondencji elektronicznej,
- korespondencji pisemnej.
Wszystkie odpowiedzi na pytania udzielane są w formie, w jakiej zostały zadane chyba, że interesant wyrazi zgodę na inna formę odpowiedzi. Korespondencja prowadzona w formie elektronicznej oraz pisemnej podlega dodatkowo archiwizacji w wersji elektronicznej oraz papierowej.
2. Konsultacje bezpośrednie
Konsultacje bezpośrednie odbywają sie w siedzibie Punktu Informacyjnego RPOWŚ 2007-2013. W przypadku skomplikowanego zapytania, konsultant, po uprzednim wyjaśnieniu i przygotowaniu odpowiedzi, zobowiązany jest do jej przekazania w ciągu dwóch dni roboczych.
3. Konsultacje telefoniczne
W przypadku skomplikowanego zapytania, zadanego telefonicznie, konsultant zapisuje pytanie i po wyjaśnieniu oraz przygotowaniu odpowiedzi wykonuje telefon zwrotny, najpóźniej następnego dnia roboczego.
4. Korespondencja elektroniczna
Korespondencja w formie elektronicznej prowadzona jest z adresów e-mail, właściwych dla Punktu Informacyjnego RPOWŚ 2007-2013. W przypadku pytań w formie elektronicznej odpowiedź powinna być udzielona w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku skomplikowanego zapytania, konsultant w ciągu trzech dni roboczych przesyła do interesanta informacje, o konieczności wydłużenia czasu potrzebnego na przygotowanie odpowiedzi. W powyższej sytuacji odpowiedz powinna być wysłana w ciągu 7 dni roboczych.
5. Korespondencja pisemna
Odpowiedź na pytanie zadane w formie pisemnej powinna być udzielona w ciągu siedmiu dni roboczych od daty wpływu pisma.

Powrót Drukuj stronę