Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404521

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i ¦rodowisko

Strategia "Bezpieczeństwo Energetyczne i ¦rodowisko" - Perspektywa 2020 r. jest jedn± z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizuj±cych ¶rednio- i długookresow± strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Ministerstwo Gospodarki.

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło w dniu 4 lipca 2012 r.  projekt  dokumentu i zarekomendowało skierowanie go pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Celem głównym strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i ¦rodowisko jest zapewnienie

wysokiej jakoci życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony rodowiska oraz

stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego,

zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjn± i efektywn±

energetycznie gospodarkę.

Cel główny BEI¦ realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:

·         Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami ¶rodowiska

·         Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię

·         Cel 3. Poprawa stanu ¶rodowiskaDokumenty do pobrania:


Projekt Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i ¦rodowisko" - Perspektywa 2020 r. (wersja z dnia 28 czerwca 2012r.)


Prognoza oddziaływania na ¶rodowisko projektu strategii


Powrót Drukuj stronę