Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327894

Strategia Sprawne Państwo

Strategia Sprawne państwo jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Celem głównym Strategii jest „Państwo otwarte na potrzeby obywatela  i efektywnie realizujące zadania publiczne”

 

Cele operacyjne zostały sformułowane tak, aby podjąć niezbędne działania w kierunku wyeliminowania słabych stron państwa i osiągnąć cel główny strategii w perspektywie do 2020 r.

 

Cele operacyjne strategii :

Cel 1. Funkcjonalna Struktura Organizacyjna Państwa

Cel 2. Skuteczne Zarządzanie i Koordynacja

Cel 3. Dobre Prawo

Cel 4. Efektywne Systemy Ochrony Praw Obywatela

Cel 5. Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości i Prokuratura

Cel 6. Zapewnienie Wysokiego Poziomu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Projekt dokumentu z 10 października 2011


więcej informacji


Powrót Drukuj stronę