Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404453

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt dokumentu uzyskał w dniu 11 kwietnia 2012 r. akceptację Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów, a następnie w dniu 23 maja 2012 r. został pozytywnie zaopiniowany przez. Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Cele i priorytety strategii określone zostały przede wszystkim w odniesieniu do zadań podejmowanych przez podmioty życia publicznego.

 

Jako  cel strategiczny przyjęto: „Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski”


Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego opiera się na trzech obszarach tematycznych, dla których zostały sformułowane wyzwania znajdujące odzwierciedlenie w trzech celach operacyjnych:

 

Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji

Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne

Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy

Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego


Do pełnej realizacji wszystkich celów niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów aktywnych w sferze społecznej — podmiotów publicznych, organizacji społecznych, administracji samorządowej

czy podmiotów prywatnych.


Pliki do pobrania:

Projekt dokumentu z 1 czerwca 2012

Załącznik nr 1 - Diagnoza

Załącznik Nr 2 - Wykaz przykładowych instrumentów wdrożeniowych SKRS

więcej informacji

Pliki do pobrania

Pliki do pobrani

Powrót Drukuj stronę