Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327909

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2011-2022

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2011-2022 jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Minister Obrony Narodowej.

 

W związku z koniecznością zharmonizowania horyzontu czasowego Strategii z horyzontem dokumentów wykonawczych z obszaru planowania obronnego (determinowanego przez cykl planistyczny NATO), dla tego dokumentu przyjęto horyzont do roku 2022.

Głównym celem Strategii jest „Wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa narodowego.

 

Strategia określa warunki funkcjonowania oraz sposoby rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego. Szczególną rolę w tym systemie odgrywają podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo zewnętrzne, w powiązaniu z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Realizacji celu głównego będą służyć cele operacyjne:

 

·       Cel 1.  Kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym,

·         Cel 2.   Umocnienie zdolności państwa do obrony,

·         Cel 3.   Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,

·         Cel 4.   Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa,

·         Cel 5.   Tworzenie warunków dla rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.

·          

Dokumenty do pobrania:

 

projekt z 20 czerwca 2011

Powrót Drukuj stronę