Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404563

Informacja

W dniu 5 maja br. zakończono nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.


W ramach konkursu 1/08, w ramach osi priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” do działań:
 - 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym  i ponadregionalnym” wpłynęło 20 wniosków, o wartości całkowitej 250, 4 mln zł,  w tym wnioskowana kwota dofinansowania z RPOWŚ 150,8 mln zł.
 - 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” wpłynęło 104 wnioski, o wartości całkowitej 434,1 mln zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania z RPOWŚ 261 mln zł.

Powrót Drukuj stronę