Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404014

Aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 dla Działania 6.2 RPOWŚ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 26.09.2012

Uchwałą nr 1369/12 z dnia 26 września br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  przyjął zaktualizowaną Listę podstawową i rezerwową projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Zaktualizowana lista podstawowa
Zaktualizowana lista rezerwowa

Powrót Drukuj stronę