Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404579

XX posiedzenie Komitetu Monitoruj±cego RPOW¦Sprawozdanie z realizacji RPOW¦ 2007-2013 2012 rok
I. Tabela 1. Postęp fizyczny RPOW¦ 2007-2013
II. Tabela 2. Osie priorytetowe RPOW¦ 2007-2013 w podziale na Ľródło finansowania (w euro)
III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
IV. Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów
V. Tabela 5. WskaĽniki kontekstowe RPOW¦ 2007-2013
VI. Tabela 6. EU 2020
VII. Tabela 7a.SUE RMB Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
VII. Tabela 7b.SUE RMB EFRR a SRMB
VII. Tabela7c.SUE RMB Przykładowy projekt
VIII. WskaĽniki kluczowe
IX. Matryca instrumentów finansowych FARR1
IX. Matryca instrumentów finansowych FARR2
IX. Matryca instrumentów finansowych FPWS
IX. Matryca instrumentów finansowych FRR_Pierzchnica
IX. Matryca instrumentów finansowych KSWP
IX. Matryca instrumentów finansowych OPiWPR
IX. Matryca instrumentów finansowych SFP
X. Formularz dotycz±cy informacji i promocji
XI. Projekty komplementarne - przykład 1
XII. Projekty komplementarne - przykład 1 (sieć powi±zań)
XIII. Projekty komplementarne - przykład 2
XIV. Projekty komplementarne - przykład 2 (sieć powi±zań)
XV. Projekty komplementarne - przykład 1 mapa
XVI. Projekty komplementarne - przykład 2 mapa
XVII. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego
XVIII. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego - O¶ 1
XIX. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego - O¶ 2
XX. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego - O¶ 3
XXI. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego - O¶ 4
XXII. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego - O¶ 5
XXIII. Mapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego - O¶ 6

Powrót Drukuj stronę