Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328372

2013


Nabór do Działania 3.1 (16.12.2013-31.01.2014)

Znamy termin naboru wniosków dla projektów dotycz±cych dróg wojewódzkich posiadaj±cych aktualn± dokumentację techniczn± w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPOW¦ 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/13 dla Działania 3.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2/13 dla Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/13 z uwzględnieniem listy rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 6/08 dla Działania 3.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Cztery projekty zostały wybrane do realizacji w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 1.2 (05.08.2013-09.09.2013)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.3 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.2.3 dla Działania 1.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.1 (05.08.2013-09.09.2013)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalno¶ci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego
Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1
Wstępny wybów projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Nabór do Działania 4.2 (05.08.2013-09.09.2013)

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej - Termomodernizacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.2.5 Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Aktualizacaja listy wybranych warunkowo projektów w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony ¶rodowiska i energetycznej
Powrót Drukuj stronę