Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324253

Aktualizacja listy wstępnie wybranych projektów do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 2.1.4 dla Działania 2.1

Uprzejmie informuję, iż w dn. 27.03.2014r. uchwałą nr 2626/14 Zarząd Województwa dokonał przesunięcia z Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy na Listę wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-011/12 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod nazwą „Centrum rehabilitacji i Sportu – budowa i wyposażenie obiektu UJK przy ul. Świętokrzyskiej” z kwotą dofinansowania 6 278 132,09 PLN.

Do pobrania:
Lista wstępnie wybranych projektów do dofinansowania - Działanie 2.1 w ramach konkursu 2.1.4
Lista rezerwowa po ocenie merytoryczno technicznej - Działanie 2.1 w ramach konkursu 2.1.4

Powrót Drukuj stronę