Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407618

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji RPOWŚ 2007-2013 2013 rok
I. Tabela 1. Postęp fizyczny RPOWŚ 2007-2013
II. Tabela 2. Osie priorytetowe RPOWŚ 2007-2013 w podziale na źródło finansowania (w euro)
III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
IV. Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów
V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe RPOWŚ 2007-2013 - Arkusz 1
V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe RPOWŚ 2007-2013 - Arkusz2
VI. Tabela 6. EU 2020
VII. Tabela 7a.SUE RMB Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
VII. Tabela 7b.SUE RMB EFRR a SRMB
VII. Tabela7c.SUE RMB Przykładowy projekt
VIII. Wskaźniki kluczowe
IX. Matryca instrumentów finansowych FARR1
IX. Matryca instrumentów finansowych FARR2
IX. Matryca instrumentów finansowych FPWS
IX. Matryca instrumentów finansowych FRR_Pierzchnica
IX. Matryca instrumentów finansowych KSWP
IX. Matryca instrumentów finansowych OPiWPR
IX. Matryca instrumentów finansowych SFP
X. Formularz dotyczący informacji i promocji
XI. Projekty komplementarne - przykład 1
XII. Projekty komplementarne - przykład 1 (sieć powiązań)
XIII. Projekty komplementarne - przykład 2
XIV. Projekty komplementarne - przykład 2 (sieć powiązań)
XVII. Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinansowania z EFRR RPOWŚ 2007-2013 (mapa)
XVIII. Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinans. z EFRR RPOWŚ 2007-2013 (mapa) - Oś 1
XIX. Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinans. z EFRR RPOWŚ 2007-2013 (mapa) - Oś 2
XX. Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinans. z EFRR RPOWŚ 2007-2013 (mapa) - Oś 3
XXI. Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinans. z EFRR RPOWŚ 2007-2013 (mapa) - Oś 4
XXII. Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinans. z EFRR RPOWŚ 2007-2013 (mapa) - Oś 5
XXIII. Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinans. z EFRR RPOWŚ 2007-2013 (mapa) - Oś 6

Powrót Drukuj stronę