Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331283

Zmiana uchwały w ramach działania 2.1 - 30.09.2014

Informujemy, iż w dn. 30.09.2014r. uchwałą nr 3058/2014 Zarząd Województwa dokonał zwiększenia kwoty dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-011/12 pod nazwą: „Centrum Rehabilitacji i Sportu – budowa i wyposażenie obiektu UJK przy ul. Świętokrzyskiej” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
W związku z powyższym, zmianie ulegała Lista projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Uchwała nr 3058/14 z dnia 30.09.2014 wraz ze zmienioną listą projektów

Powrót Drukuj stronę