Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324175

XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ

Uchwała Nr 80/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia Protokołu z XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, z dnia 16 czerwca 2015 r.
Protokół z XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Uchwała Nr 81/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania okresowego za I półrocze 2015 roku z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Wskaźniki I półrocze 2015 r.
Zał. 2b I półrocze 2015 r.
Zał. 2a Sprawozdanie okresowe I półrocze 2015 r.

Zał. 2c Informacja i promocja I półrocze 2015 r.
Uchwała Nr 82/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zaproponowanych zmian w Planie Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Uchwała Nr 83/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia 188 657 EUR z Działania 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych na realizację Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
Uchwała Nr 84/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia 212 239 EUR z Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu na realizację Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

Powrót Drukuj stronę