Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404573

XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ

Uchwała Nr 85/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Protokołu z XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, z dnia 15 września 2015 r.
Protokół z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Uchwała Nr 86/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz udzielenia upoważnienia Instytucji Zarządzającej do wprowadzania zmian w stosunku do propozycji zaakceptowanej przez Komitet Monitorujący w związku z sugestiami ze strony Komisji Europejskiej w zakresie Tabeli finansowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania (w EUR)
Tabela nr 13 Tabela finansowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania (w EUR)
Uchwała Nr 87/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia 117 286 EUR z Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej na realizację Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
Uchwała Nr 88/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia 246 300 EUR z Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej na realizację Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Uchwała Nr 89/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia 119 162 EUR z Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu na realizację Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast

Powrót Drukuj stronę