Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328370

Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ - 2017 rok

Sprawozdanie końcowe RPOWŚ 2007-2013- 03.03.2017r.
Tabela I Postęp fizyczny programu operacyjnego
Tabela II Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro)
Tabela III Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
Tabela IV  Postep fizyczny wg priorytetów
Tabela V   Wskaźniki kontekstowe (2)
Tabela VI EU 2020
Tabela VII SUE RMB
Tabela VIII  Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013
Tabela IX Matryca instrumentów finansowych 2007-2013
X Formularz dotyczący informacji i promocji
XI. SUE RMB- matryca
XII przykladowe_SUE_RMB_2016
XIII Przyklady_projektow_komplementarnych_przyklad_1_2016
XIV Przyklady_projektow_komplementarnych_przyklad_1_siec_powiazan_2016
XV Przyklady_projektow_komplementarnych_przyklad_2_2016
XVI Przyklady_projektow_komplementarnych_przyklad_2_siec_powiazan_2016
XVII Liczba umów o dofinansowanie oraz wartość dofinansowania z EFRR w podziale na powiaty
XVIII projekty duże rozłożone na etapy
XIX projekty duże
XX projekty niefunkcjonujące
XXI projekty zawieszone_
Protokół z XXIX Posiedzenia KM RPO 07-13
Uchwała Nr 93 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przyjęcia Protokołu z XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2007-2013
Uchwała Nr 94 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 marca 2017r w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania końcowego z realizacji RPOWŚ 2007-2017

Powrót Drukuj stronę