Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404470

Informacja na temat zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z Osi priorytetowej 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

Dnia 17 czerwca br. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/08.
Przedmiotem oceny były 124 wnioski, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 1 kwietnia do 5 maja 2008 r.
 W wyniku przeprowadzonej oceny 118 wniosków zostało uznanych za poprawne formalnie i przekazanych do oceny merytoryczno – technicznej, w tym 101 wniosków z działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej (o wartości całkowitej na ponad 432 mln PLN,  na kwotę dofinansowania na ponad 257 mln PLN) oraz 17 wniosków z działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (o wartości całkowitej ok. 240 mln PLN na kwotę dofinansowania na ponad 143 mln PLN).
Dwa wnioski z Działania 3.2 zostały odrzucone formalnie (powodem odrzucenia było zaplanowanie rozpoczęcia realizacji inwestycji w terminie późniejszym niż przewidywał to Regulamin konkursu). Ponadto 4 wnioski zostały wycofane przez beneficjentów.

Powrót Drukuj stronę